Thẻ: OCOP

OCOP là gì? Chương trình mỗi xã một sản phẩm là gì?
0 12/02
OCOP là gì, Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) của Quảng Ninh là gì? Hãy cùng...

Đặt hàng ngay

Sản phẩm Số lượng Thành tiền
Tam Thất Bắc! 1,600,000