1top.vn luôn cố gắng cải thiện chất lượng và hoàn thiện nội dung mới nhất, nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng nội dung sai lệch, không chính xác với thực tế hiện tại.

Nếu thấy 1top.vn, Dược sĩ 1 top chia sẻ nội dung không đúng với thực tế hiện tại hoặc thông tin mà Bộ Y tế phê duyệt thì quý vị gửi giúp 1 top một yêu cầu “Báo cáo nội dung không chính xác“ về cho chúng tôi theo các cách liên hệ dưới đây.

Cảm ơn quý vị đã bỏ thời quan quý báu của mình để giúp Nhà thuốc sửa chữa những sai sót. Nếu quý vị có yêu cầu hỗ trợ gì xin liên hệ với nhà thuốc để được hỗ trợ nhanh nhất.